Hướng dẫn cố định hàng và cột trong Excel và Google trang tính

16/10/2019 9411 By admin

Việc cố định hàng và cột trong Microsoft Excel là việc làm cần thiết khi dữ liệu của bạn quá nhiều mỗi khi truy vấn 1 dữ liệu trong 1 ô nào đó thì bạn lại phải lăng chuột lên trên cùng để xem cột đó là thuộc tính nào…

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cố định hàng và cột trong excel lại cho dù bạn có di chuyển đến bất kỳ ô nào trong trang tính thì những hàng và cột trong trang tính bạn đã cố định vẫn xuất hiện trên màng hình máy tính.

Lấy ví dụ cụ thể mình thực hành luôn nhé

Ví dụ 1:

Hình 1

Ví dụ như hình 1 mình cần cố định hàng 1 2 3 4 không cố định cột.

bạn hãy chọn ô trang tính có địa chỉ A5

Chọn tap View tìm chọn mục Freeze Panes sau đó chọn Unfreeze Panes (hình 2)

Hình 2

Vậy là đã xong, và đây là kết quả (hình 3)

Hình 3

Ví dụ 2: Vậy bây giờ nếu mình muốn cố định hàng 1 2 3 4 và cột A B như hình 4 thì ta làm như sau:

Hình 4

Bạn hãy chọn ô trang tính có địa chỉ C5

Chọn tap View tìm chọn mục Freeze Panes sau đó chọn Unfreeze Panes (hình 2)

Vậy là xong, hãy xem kết quả ở hình 5 nhé

Lời kết 1: Lệnh Unfreeze Panes là cố định hàng và cột phía trước hàng và cột mà con trỏ chuột của ta đang ở đó, có nghĩa là nếu ô mà chúng ta chọn là D7 thì khi dúng lệnh Unfreeze Panes hàng 1 2 3 4 5 6 và cột A B C sẽ bị cố định.

Lời kết 2: Trên Google trang tính củng có tính năng cố định hàng, chỉ cần bạn chọn hàng hoặc cột cần cố định chọn tap xem chọn mục cố định và chọn hàng hoặc cột cần cố định là được nhé.